Česky

English

Profil kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Jana Davida působí v centru Prahy již od svého založení v roce 2001. Je zaměřena především na civilní právo. Právní pomoc poskytne však i v ostatních oblastech práva. Kancelář je možné využít pro právní konzultaci i pro zastoupení před soudem či jiným správním orgánem.

Důraz je kladen na vstřícný a individuální přístup ke klientovi, vysokou úroveň odborných znalostí, svědomitost, dochvilnost, odpovědnost a důvěru. Cílem kanceláře není jen v maximálně možné míře chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, ale i poskytnout mu upřímnou právní radu.

JUDr. Jan David, advokát se narodil v roce 1973. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1997, na níž o tři roky později obhájil rigorózní práci na téma "Podílové spoluvlastnictví" a získal akademický titul "JUDr.". Pestrou koncipientskou praxí prošel v advokátní kanceláři JUDr. Martina Kölbla, advokáta v Praze. V roce 2001 byl po složení advokátních zkoušek zapsán Českou advokátní komorou pod číslem 9096 do seznamu advokátů. Od té doby vykonává svoji praxi jako samostatný advokát. Spolupracuje nejen s řadou svých kolegů, ale i s notáři, exekutory, soudními znalci a daňovými poradci. Publikoval v Bulletinu advokacie, pravidelně přednáší (zejména na téma práv k nemovitým věcem). V roce 2005 byl zařazen do encyklopedie „Who is...? (v České republice)“. V roce 2022 absolvoval tříletý projekt České advokátní komory dalšího vzdělávání advokátů. Právní pomoc poskytuje i v anglickém jazyce.