Česky

English

Profil kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Jana Davida působí v centru Prahy již od svého založení v roce 2001. Je zaměřena především na civilní právo, a to jak právo občanské, tak i obchodní. Právní pomoc poskytne však i v ostatních oblastech práva. Kancelář je možné využít pro právní konzultaci i pro zastoupení před soudem či jiným správním orgánem.

Důraz je kladen na vstřícný a individuální přístup ke klientovi, vysokou úroveň odborných znalostí, svědomitost, dochvilnost, odpovědnost a důvěru. Cílem kanceláře není jen v maximálně možné míře chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, ale i poskytnout mu upřímnou právní radu.